Nieuws
Komst coffeeshop Maanweg onwaarschijnlijk

De komst van een coffeeshop op Maanweg 23 Den Haag, onder de rook van Voorburg-West, is zeer onwaarschijnlijk. Dat blijkt uit informatie die de gemeente Leidschendam-Voorburg van de Haagse collega’s heeft ontvangen.

Nu is er op Maanweg 23 een snackbar gevestigd. De eigenaar heeft echter vergunning gevraagd voor het starten van een coffeeshop. Dat heeft tot onrust geleid in Voorburg-West. Op enkele honderden meters zitten een basisschool en een scouting.

Een woordvoerster van B&W Leidschendam-Voorburg laat desgevraagd weten: ,,Het klopt inderdaad dat er een Omgevingsvergunning in Den Haag is aangevraagd voor een coffeeshop op de Maanweg 23 in Den Haag. Waar wij als gemeente Leidschendam-Voorburg het 0-beleid voeren wordt er door Den Haag een maximumstelsel ingezet.’’

,,Na contact met Den Haag is duidelijk geworden dat momenteel het maximum in dit stelsel is bereikt. Er kunnen in de gemeente Den Haag dus geen nieuwe coffeeshops bijkomen. Er zijn bij Den Haag ook geen aanwijzingen dat een coffeeshop naar deze locatie wil verplaatsen. In dat geval zou er eerst ook nog een zorgvuldige procedure doorlopen moeten worden en de locatie aan de Haagse raad voor beraadslaging worden voorgelegd. De gehele afhandeling van de aanvraag wordt uiteraard door de gemeente Den Haag uitgevoerd.’’

Inmiddels heeft Frank Wilschut, gemeenteraadslid voor de ChristenUnie, B&W opgeroepen de komst van een coffeeshop te verhinderen. Dat blijkt uit vragen die hij B&W heeft gesteld:

= Wat betekent deze omgevingsvergunning aanvraag voor de te lopen procedure? Welke mogelijkheden hebben inwoners om hun (on)genoegen te laten blijken,

= Is er contact geweest of te verwachten tussen Den Haag en haar buurgemeente Leidschendam-Voorburg over deze kwestie,

= Is het college van B&W voornemens om de gemeente Den Haag te laten weten dat een coffeeshop op de grens tussen Den Haag en Leidschendam-Voorburg onwenselijk is,

= Kan het college de komst van een coffeeshop nabij de gemeentegrens nog op andere manieren verhinderen? En is het college voornemens om dergelijke acties te ondernemen?

In Leidschendam-Voorburg zijn coffeeshops op grond van de Algemene plaatselijke verordening verboden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter