Nieuws
Politie over verbod lachgas

Per 1 januari 2023 wordt lachgas verboden. Vanaf dan is het verboden om lachgas als genotsmiddel bij zich te hebben, te verkopen of te vervoeren. Doel: het gebruik van lachgas onder particulieren terugdringen.

Willem Woelders, portefeuillehouder drugs bij de landelijke politie: ,,We zijn voorstander van het verbod op lachgas, want het biedt de collega’s meer handvatten om ertegen op te treden. Op dit moment kan dat alleen in de gemeentes die lachgas in de APV(algemene plaatselijke verordening) strafbaar hebben gesteld.

Het verbod helpt de politie enorm bij de handhaving. Het bezit van lachgas wordt straks strafbaar. Op dit moment kan de politie pas iets doen als iemand lachgas gebruikt én zorgt voor overlast of gevaarlijke situaties in het verkeer. Dat hoeft straks niet meer. Als iemand in zijn auto gasflessen en ballonnen vervoert zonder dat hij roekeloos rijdt, kan hij toch aan de kant worden gezet.

Wij doen ons best om de invoering voortvarend te regelen. Zaken zoals opleiding, werkproces en werkinstructies worden landelijk gecoördineerd en ontwikkeld. Dus de politie-eenheden hoeven hier niet zelf mee aan de slag. De manier waarop we dat doen, zal zijn vanuit het perspectief van de blauwe collega’s. Het moet zo goed mogelijk passen in de huidige werkprocessen, zodat het zo min mogelijk extra werk oplevert.

We kunnen op 1 januari nog niet starten met de handhaving. Daarvoor moet er nog te veel geregeld worden. Zo wordt er momenteel bijvoorbeeld nog onderzoek gedaan naar hoe lachgas in ademlucht gedetecteerd kan worden. En er moet een oplossing gevonden worden voor het vervoer en de vernietiging van in beslag genomen lachgas. We proberen zo veel mogelijk aan te sluiten bij bestaande procedures voor inbeslaggenomen drugs, maar staan daarbij wel voor een uitdaging. Lachgas is de eerste gasvormige drug. Het is een gevaarlijke stof die de ozonlaag aantast; het is een broeikasgas. Dat betekent ook dat we scherp moeten zijn op het creëren van veilige arbeidsomstandigheden. De politie werkt aan een landelijk implementatieplan om de invoering van het verbod vorm te geven.” (foto politie)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter