Nieuws
Delfland gaat verder met Emissieloze Kas

Het Hoogheemraadschap Delfland, waar Voorburg onder valt, heeft ingestemd met het verlengen van de samenwerking in het Afsprakenkader Emissieloze Kas. Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water in het hele gebied. Met circa 1500 ondernemers heeft de glastuinbouw grote invloed op de Delflandse waterkwaliteit. Voor het behalen van de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water is het nodig dat lozingen en lekkages van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen uit de kassen naar water en bodem stoppen. In het Afsprakenkader Emissieloze Kas werken gemeenten, waterschappen en glastuinbouwsector samen om te komen tot (nagenoeg) nul emissie (uitstoot) uit de kassen in 2027.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter