Nieuws
Zeven miljoen extra voor cultuur, erfgoed en toerisme
Ook na 2023 trekt de provincie jaarlijks €7 miljoen uit voor cultuur, erfgoed en toerisme in Zuid-Holland. Dit hebben Provinciale Staten besloten. Dit betekent dat er ook de komende jaren gewerkt kan blijven  worden aan de ambities van de provincie inzake erfgoed en toerisme, archeologie, cultuurparticipatie en bibliotheken.
Voorheen werd een aantal taken op het gebied van erfgoed, cultuur en toerisme éénmalig gefinancierd. Dit bood onzekerheid over continuïteit van het cultuur- en erfgoedbeleid van de provincie. Met het structureel opnemen binnen de begroting wordt deze onzekerheid weggenomen en kan doorgewerkt worden aan de erfgoedlijnen, groot onderhoud aan molens, instandhouding van cultuurhistorische landschappen, het publieksbereik van archeologie, de restauratie en herbestemming van rijksmonumenten en aan cultuur.

Gedeputeerde Willy de Zoete: ,,Ik ben blij dat wij nu helderheid kunnen geven over de structurele inzet van de provincie op het gebied van cultuur, erfgoed en toerisme. Dit biedt een goede basis om samen met onze vele partners te blijven investeren in cultuur, erfgoed en toerisme om zo Zuid-Holland elke dag beter te maken. Wij willen ons cultuur en erfgoed graag doorgeven aan toekomstige generaties. Het vertelt het verhaal van Zuid-Holland. Aan inwoners, maar ook aan iedereen die onze provincie bezoekt.” (foto Provincie ZH)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter