Nieuws
1500 woningen van het gas af

De gemeente wil voor 2030 vijftienhonderd woningen van het gas af gehaald hebben en hebben voorzien van een andere verwarmingsbron. Dat hebben gemeenteraadsleden te horen gekregen bij een ambtelijke presentatie over de energie omwenteling. De gemeente kent zo’n 37.000 woningen.

Het van het gas afhalen zal starten in de Leidschendamse wijk De Heuvel/Amstel. Daar moet eind 2023 een wijkuitvoeringsplan voor gereed zijn dat voorziet in collectief gebruik, via een warmtenet, van aquathermie (verwarmen en koelen met water). In 2032 zou het zo ver moeten zijn.

De gemeente wil het stroomgebruik tot 2050 met 35 procent verminderen. Deze doelstelling is hoog in vergelijking met andere gemeenten in de regio. Dat komt omdat de gemeenteraad aanleg van zonnevelden en bouw van windmolens tot zeker 2030 heeft afgewezen.

In plaats van zonnevelden en windmolens richt de gemeente zich nu op het maximaal benutten van daken voor het winnen van zonne-energie. Daarnaast wordt met Rijkswaterstaat bekeken of langs de A4 en A12 mogelijkheden zijn voor het winnen van zonne-energie.

Uit onderzoek is gebleken dat warmtenetwerken ondergronds vooral goed inpasbaar zijn in De Heuvel/Amstel, de wijk Prinsenhof en in Voorburg-Midden. Er is daar genoeg ruimte en dus zijn de kosten laag in vergelijking met wijken waar er talloze obstakels in de ondergrond zitten (Damsigt en omgeving, Oud-Voorburg, Voorburg-West/Park Leeuwenberg, Voorburg-Noord).

Per wijk moeten inwoners zelf kunnen kiezen of zij een aansluiting op een collectieve voorziening willen. Die keuzevrijheid is belangrijk, zo kregen de gemeenteraadsleden te horen. Is de stemming 50/50 dan is de aanleg van een warmtenetwerk bijvoorbeeld niet rendabel.

Zijn de verhoudingen 90/10 voor een warmtenetwerk, dan wordt het voor de hele wijk aangelegd, zo luidde de boodschap. Indien een wijk een warmtenetwerk afwijst kan de gemeente het toch verplichtend opleggen. Dit op basis van een nieuwe Warmtewet. Daartoe zijn nu echter geen plannen op het Raadhuis.

Over de kosten van de energie omwenteling voor de inwoners werd niet gesproken. Er werd alleen melding gemaakt van het principe dat de operatie voor iedereen betaalbaar moet zijn. Die stelling werd niet nader uitgewerkt, gemeenteraadsleden stelden er ook geen vragen over.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter