Nieuws
Lodewijk van Vliet geridderd

Lodewijk van Vliet is vereerd met een Koninklijke onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving deze voor zijn vele vrijwillige én politieke werkzaamheden gericht op een betere leefbaarheid en veiligheid van de gemeente. Locoburgemeester Astrid van Eekelen reikte de onderscheiding uit namens Zijne Majesteit de Koning tijdens zijn afscheid als secretaris van Stichting Mooi Voorburg.

Lodewijk van Vliet zette zich sinds 2011 in als secretaris van Stichting Mooi Voorburg. Een actueel initiatief waar de heer Van Vliet zich hard voor maakt is de ‘Huygenstunnel’ een ondergrondse tunnel voor de Utrechtsebaan/A12 en het spoor door Voorburg, zodat ruimte de tuin van buitenplaats Huygens’ Hofwijck in originele staat kan worden hersteld.

Als lid van de ‘Adviesgroep HOV Overburgkade’ in Voorburg-West laat hij zijn stem horen namens de wijk. Daarnaast zet de heer Van Vliet zich in voor het ‘Buurt Preventie Team Voorburg West’. Ook vertegenwoordigt hij Voorburg-West bij het ‘Bincks Beraad’, een bewonersklankbordgroep over de transformatie van de Haagse Binckhorst. Daarnaast  is Lodewijk van Vliet bestuurslid bij de ‘Stichting Nederlands Dachau Comité’.

Lodewijk van Vliet was tussen 1978 en 2004 politiek actief voor D66 als gemeenteraadslid, fractievoorzitter en plaatsvervangend commissielid. Daarbij stond hij aan de wieg van D66 in Voorburg en was hij medeoprichter van Liberalen Voorburg. (foto Barbara Koppe)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter