Nieuws
BurgerKrachtCentrale stelt prijs voor participatie in

De BurgerKrachtCentrale heef besloten jaarlijks een burgerparticipatieprijs uit te  reiken, de Lodewijk van Vliet Award. De prijs is vernoemd naar Lodewijk van Vliet die zich tientallen jaren heeft ingezet voor burgerparticipatie. Hij is daarnaast één van de oprichters van de BurgerKrachtCentrale.

De prijs wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van burgerparticipatie of een burgerinitiatief binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg. Op voordracht van een vakjury wordt door de inwoners van Leidschendam-Voorburg een winnaar gekozen.

Lodewijk van Vliet of een door hem aan te wijzen vertegenwoordiger zal de prijs jaarlijks uitreiken op 6 september, de datum waarop de BurgerKrachtCentrale is opgericht. Met behulp van deze prijs wil de BurgerKrachtCentrale op positieve wijze burgerparticipatie en burgerinitiatieven stimuleren. (foto Barbara Koppe)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter