Nieuws
Geen nascheiding afval laagbouw woningen

B&W zijn niet van plan nascheiding van afval in te gaan voeren bij laagbouw woningen. Eigenaren van die panden – behalve in Voorburg-Midden waar ander systeem geldt – houden vier containers: papier, GFT, PMD en restafval. Dat systeem zal bovendien nog uitgebreid worden. Dat heeft wethouder Marcel Belt een commissie uit de gemeenteraad laten weten.

Dat hij geen nascheiding van afval bij laagbouw wil motiveerde de wethouder met de stelling dat er nu goede resultaten worden behaald bij het scheiden van afval door mensen thuis en het gescheiden ophalen daarvan. ,,Nascheiding bij laagbouw zien wij niet zitten’’, aldus Belt.

Leidschendam-Voorburg is sinds vorig jaar aangesloten bij afvalverwerker HVC. Dat bedrijf biedt nascheiding aan. Binnen de gemeente blijft nascheiding echter beperkt tot hoogbouw (flats). De bewoners daar hebben geen plek voor meerdere containers.

Belt kondigde nog dit jaar een brief aan over een nieuw afvalbeleid. Daarmee moet de doelstelling om de hoeveelheid restafval te beperken tot 100 kilo per inwoner per jaar snel naderbij komen. Nu ligt die hoeveelheid op 251 kilo.

De wethouder erkende dat de 100 kilo-doelstelling met het nu gevoerde beleid te langzaam wordt bereikt. Er zijn grotere stappen nodig, zo gaf hij te kennen. Vandaar dat het beleid wordt aangescherpt.

In het nieuwe beleid zal ook een boetesysteem worden opgenomen voor foutief aangeboden afval dan wel afvaldump. Met ondernemers worden afspraken gemaakt over het zwerfafval dat hun producten buiten veroorzaken.

Er komt een aparte inzameling voor luiers. In wijken met veel flats zullen inwoners gewezen worden op het belang om groenafval ook als zodanig aan te bieden en niet te ‘vervuilen’ met ander afval waardoor het wordt afgekeurd. (illustratieve foto)

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter