Nieuws
Gegevens vervuiling Meeslouwerplas niet correct

De rapportages over de mate waarin het water van de Meeslouwerplas in natuur- en recreatiegebied Vlietland vervuild was, hebben jarenlang niet geklopt. De waterkwaliteit werd gemeten aan de hand van zogenoemde actie- en signaalwaarden. Nu is aan het licht gekomen dat een aantal van de waarden die hierbij tot nu toe gehanteerd zijn, niet de laatst vastgestelde waarden waren. De waarden die in 2010 zijn vastgelegd zijn in 2011 na overleg met betrokkenen aangepast door het Hoogheemraadschap van Rijnland. Gebleken is dat deze aanpassingen niet zijn doorgevoerd in de tabellen waarmee de watermonitoring sindsdien is doorgegeven aan het Hoogheemraadschap Rijnland en andere partijen. Hierdoor is de kleurcodering, voor overschrijdingen van de signaal- en actiewaarden, foutief toegepast. Dat hebben Gedeputeerde Staten Provinciale Staten bericht. In de plas is meer dan tien jaar bagger gestort die deels vervuild was. Al eerder is gebleken dat de controle op die baggerstort niet deugde.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter