Nieuws
In januari duidelijkheid over Diaconessenhuis

De kavelambitie voor de herontwikkeling van het Diaconessenhuis in Voorburg-West is klaar. Als de gemeenteraad in januari 2023 een positief besluit neemt kan eigenaar de Reinier de Graaf-groep het verkooptraject van start gaan. De buurt wordt na de grondverkoop door de nieuwe eigenaar betrokken bij de verdere uitwerking van de sloop- en bouwplannen.

Wethouder Bianca Bremer: ,,De kavelambitie is tot stand gekomen in samenspel tussen gemeente, Reinier de Graaf én betrokken omwonenden. Op meerdere momenten en manieren konden participanten meedenken over de herontwikkeling. Zij hebben veel goede en bruikbare ideeën op verschillende thema’s aangeleverd zoals woonprogramma, voorzieningen, mobiliteit en parkeren. Deze hebben de kavelambitie verrijkt.”

Het oude ziekenhuis staat leeg nu Reinier de Graaf ziekenhuis zijn zorg levert vanuit het nieuwe Behandelcentrum Voorburg op het naastgelegen Zorgplein. Het Reinier de Graaf wil het oude gebouw en de omliggende grond verkopen voor herontwikkeling. In de kavelambitie staan de kaders voor deze herontwikkeling. Het biedt de basis voor het ontwikkelen van een gebied met een mix van wonen, werken en zorg.

Op het terrein van het Diaconessenhuis moeten, zoals Vlietnieuws al eerder meldde, tussen 127 en 164 woningen komen. Er mag alleen gebouwd gaan worden op het fundament van het gesloopte Diaconessenhuis. De rest van de grond is Rijksmonument en mag niet worden aangetast vanwege restanten van de Romeinse stad Forum Hadriani in de bodem.

Bij de nieuwbouw wordt een ‘overhang’ van 2,4 meter vanaf het fundament gehanteerd. De huidige entreehal verdwijnt helemaal. De parkeerplaats aan de oostkant van het gebouw (tegenover het Integraal kindcentrum dat nu wordt gebouwd) wordt deels bebouwd. Het bedrijfsrestaurant van het Diaconessenhuis aan de Vlietkant wordt vervangen door horeca met een maximale oppervlakte van 150 vierkante meter en een maximale hoogte van 5 meter.

Voor de woningbouw zijn vijf varianten gemaakt waarbij de modellen verschillen in hoogteaccenten, bouwmanier (inspringende etages of niet) en massa van het gebouw (losse gebouwen of grote aaneengesloten blokken). De bebouwing loopt uiteen van 17.300 tot 22.600 vierkante meter. En dus ook het aantal te realiseren woningen. De bouwhoogte varieert van 24 tot 33 meter.

Van de bebouwing wordt 30 procent sociale huur, 20 procent middeldure koop/huur. Er zijn ook seniorenwoningen en woningen voor mensen die zorg nodig hebben voorzien. Minimaal vijf procent van de bebouwing zal niet bestaan uit woningen. Gedacht wordt aan zorg- en/of maatschappelijke voorzieningen, bedrijfsverzamelruimten, werkwoningen, kleine kantoren. Winkels komen er zeker niet. Parkeren gebeurt op eigen terrein en wel aan de oostkant van het gebied (zijde Integraal kindcentrum).

De groene weide rondom het Diaconessenhuis wordt ingericht als wijkpark met hoogwaardig groen, picknicktafels, rustplekken en een fietsenstalling. Langs de Vliet komt een voetpad. Gedacht wordt ook aan steigers in de Vliet. Daarnaast moet het Romeinse verleden tot leven worden gebracht, bijvoorbeeld in het landschap of via een museum in de nieuwbouw.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter