Nieuws
Nieuwbouw Maartens College

Het huidige gebouw van het Maartens College in Voorburg moet tegen de vlakte ten bate van nieuwbouw. Het huidige pand uit 1966 is niet zodanig op de knappen dat het voldoet aan de eisen van deze tijd. De nieuwbouw heeft grote gevolgen voor de omgeving, met name het park bij de school.

Dat bleek tijdens een informatiebijeenkomst voor omwonenden over de nieuwbouw. Het Maartens College staat tussen de Marcelus Emantslaan en de Louis Couperusstraat in Voorburg. Het formele adres is Aart van der Leeuwkade.

Voor de nieuwbouw worden vier varianten bekeken, allen met 10.000 vierkante meter vloeroppervlak en een hoogte van 2 tot 4 verdiepingen:

= een vierkant gebouw op de plek van de huidige school waarvan alleen de aula wordt gespaard,

= een u-vormig gebouw op de plek van de huidige school met het ‘gezicht’ naar Aart van der Leeuwkade,

= een zigzaggebouw met een vleugel aan de Marcellus Emantslaan en een vleugel aan de Louis Couperuslaan,

= een nieuw gebouw aan de Louis Couperuslaan ter plekke van het trapveldje met een vleugel richting Marcellus Emantslaan tegenover de Johan de Meesterstraat.

Het is de bedoeling dat de nieuwbouw hoe dan ook verder van de Marcellus Emantslaan komt te staan en dus opschuift richting Louis Couperuslaan. Het stenen schoolplein aan de kant van de Aart van der Leeuwkade zou moeten veranderen in groen. De kapel zou kunnen blijven staan.

Voorkeur heeft een compact gebouw van vier etages; de u-vormige variant. De gemeente heeft al aangegeven mee te willen werken aan de variant waarbij het trapveldje en een deel van het park ten offer vallen aan de nieuwbouw.

Extra probleem vormt de tijdelijke huisvesting van leerlingen tijdens de sloop en nieuwbouw. De sloop en nieuwbouw zal hoe dan ook gefaseerd gaan plaatsvinden. De tijdelijke huisvesting waarvoor 1500 vierkante meter nodig is, zou minstens drie jaar beschikbaar moeten zijn. Gekeken wordt naar een voorziening op het parkeerterrein aan de Marcellus Emantslaan/Guido Gezellestraat, in het park of in het leegstaande Veurs Voorburg (Van Horvettestraat).

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter