Nieuws
B&W vullen burgerparticipatie nader in

Wethouder Marcel Belt heeft de gemeenteraad een aantal voorstellen gedaan om de participatie van burgers bij plannen te verbeteren. Dit onder het mom ‘Goede participatie leidt tot betere plannen’.

Belt biedt een participatieleidraad aan voor iedereen met een plan voor de gebouwde omgeving: organisatoren van evenement, (ver)bouw of sloop, – een plan waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, aanpassingen in de openbare ruimte.

De leidraad luidt: omschrijving van het initiatief; locatie aangeven; luisteren naar wat de omgeving ervan vindt; verwerken van de opmerkingen uit de omgeving; vertellen wat er met de opmerkingen uit de omgeving in het initiatief is gedaan; aanvraag omgevingsvergunning.

In de zomer van 2023 willen B&W met een participatieverordening komen. Op 13 december is daarvoor een startbijeenkomst. Begin 2023 worden een drietal overleggen gehouden met gemeenteraad, B&W, ambtenaren en inwoners over participatie met een slotbijeenkomst in mei. In juli zou de gemeenteraad de verordening moeten vaststellen.

In 2023 wil Belt ook nog de volgende acties ondernemen:

= De ambtenaren zijn een belangrijke schakel in het begeleiden van participatie bij plannen en projecten. Daarom wordt een aanpak ontwikkeld om participatie meer in het DNA van de ambtenaren te krijgen. Het moet ook vanzelfsprekend worden dat ambtenaren meer in de wijken zijn en openstaan voor initiatieven uit de samenleving,

= B&W gaan een experiment doen om willekeurig of via loting inwoners te vragen mee te denken/input te leveren op een nieuw te ontwikkelen plan. Dit via een zogenoemd burgerberaad,

= Het college van B&W wil jongeren meer betrekken bij planvorming en de toekomst van onze gemeente door aan te sluiten bij hun wensen en leefwereld. Het college zal met en via maatschappelijke partners, met ook nieuwe vormen zoals een online platform, in gesprek gaan met jongeren,

Participatie moet aantrekkelijk, makkelijk en leuk zijn volgens Belt. Hij verwijst naar het Dromenlab voor de toekomst van winkelcentrum Julianabaan in Voorburg. Verder ziet hij digitale participatie als een aanwinst voor laagdrempelige betrokkenheid.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter