Nieuws
Twijfel over renovatie Voorburgse sociale woningen

Het staat helemaal niet vast dat woningcorporatie WoonInvest 96 sociale woningen in Voorburg (het Emmastraatcomplex) gaat renoveren nu de gemeente ze tot gemeentelijk monument heeft bestempeld. Dat heeft WoonInvest-topman Peter van Heeswijk te kennen gegeven in een uitzending van Midvliet. De corporatie wilde de woningen slopen ten behoeve van nieuwbouw.

Van Heeswijk: ,,De vraag of er gerenoveerd wordt en hoe gaan wij eerst onderzoeken. Dat er gerenoveerd komt voor rekening van de gemeente. Wij gaan dat opnieuw onderzoeken. Er is nu een nieuwe situatie. Wij gaan in brede zin bekijken wat we met de bewoning gaan doen. Er is nu een ander speelveld.’’

Bij de aanwijzing tot gemeentelijk monument op 8 november zei verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer (GBLV): ,,Met het toekennen van de monumentenstatus kunnen we de aanwezige erfgoedwaarden beschermen en behouden voor de toekomst. De verdere uitwerking van de renovatieplannen vraagt om een goede samenwerking tussen bewoners, WoonInvest en de gemeente.”

Van Heeswijk wees erop dat renoveren extra kosten betekent. WoonInvest heeft geen plan hoe die op te vangen. ,,Wat als we gaan renoveren en hoe wordt allemaal weer langs de lat van de besluitvorming gelegd. Er is nu een totaal nieuwe situatie. Wij hebben een besluit genomen (sloop/nieuwbouw, red.). Dat is nu door de gemeente geblokkeerd.’’

,,Wij moeten als eigenaar een afweging maken hoe zo optimaal mogelijk en zo sociaal mogelijk het geld van de huurders geïnvesteerd wordt’’, aldus Van Heeswijk, die verder aangaf dat woningcorporaties niet ruim in de financiële middelen zitten en het behoud van monumenten niet de eerste taak van een corporatie is.

WoonInvest heeft eerder een begroting gemaakt op basis van sloop/nieuwbouw. De corporatie start nu een onderzoek naar de mogelijkheden met de woningen. Op grond daarvan moet worden bepaald hoe WoonInvest zijn geld optimaal kan inzetten.

Inmiddels staan 30 van de 96 woningen leeg; de oorspronkelijke bewoners zijn vertrokken. WoonInvest verhuurt ze nu tijdelijk.

WoonInvest heeft de resterende bewoners per brief geïnformeerd over het feit dat renovatie allerminst vast staat. GBLV-gemeenteraadslid Sanja Duijvestijn zei ‘teleurgesteld’ te zijn in de houding van de corporatie. Volgens haar gaan de wethouder en Van Heeswijk binnenkort om tafel zitten om ‘alle scenario’s te bekijken’. Duijvestijn betichtte WoonInvest ervan mensen op stang te jagen. ,,WoonInvest haalt nu alles uit de kast om alsnog hun gelijk te halen.’’ Zij noemde de hele situatie ‘lastig’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter