Nieuws
Nieuwe vragen rond Julianabaan

Het CDA heeft bedenkingen bij de manier waarop B&W twee miljoen euro willen bestemmen voor het opknappen van winkelcentrum Julianabaan in Voorburg. B&W hebben het geld uit een reserve voor herstelmaatregelen na de coronapandemie gehaald, en in de begroting opgenomen.

CDA-gemeenteraadslid Jorrit Koster: ,,Voor het CDA is dit geen logische (her)bestemming van middelen. Er is geen dan wel weinig verband tussen de financiering van het afwikkelen van de effecten van de coronapandemie en het voorgenomen traject omtrent de Julianabaan en de wijze waarop inwoners hierbij worden betrokken.’’

Hij heeft B&W daarom een aantal vragen gesteld:

= Is het mogelijk om de twee miljoen euro die voor het project staat gereserveerd in de bestemmingsreserve voor het corona herstelbeleid ten laste te laten komen van de algemene reserve vrij besteedbaar en derhalve vanuit de bestemmingsreserve terug te laten vloeien naar de algemene reserve vrij besteedbaar en vervolgens een nieuwe bestemmingsreserve voor de herontwikkeling van de Julianabaan op te nemen,

= Is er een andere methode om een duidelijkere scheidslijn te creëren tussen de reserve voor het corona herstelbeleid en de financiering van middelen voor de verdere ontwikkeling de Julianabaan,

= Zo ja, wat zou hiervan het gevolg zijn voor de gemeente,

= Wat is de onderbouwing voor de hoogte van het bedrag? Het college van B&W verwijst naar een eerdere afspraak, welke zou dat zijn,

= De twee miljoen staat volledig onder 2023 geboekt? Hoe meent het college dit bedrag in een jaar uit te geven? Is daar al een plan voor? Zo nee, komt daar nog een apart voorstel voor naar de gemeenteraad? De gemeenteraad heeft eerder ingestemd met een herontwikkeling van de Julianabaan. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen quick wins en een lange termijn traject,

= Over welk van de twee gaat de verzochte 2 miljoen? Als het om het langere termijn traject gaat: welk verband houdt dit dan met corona, aangezien dit los van het herstelbeleid in februari 2022 is besproken in de raad? Het college heeft in de begroting opgenomen dat in 2023 maar € 644.000,- uit de reserve corona herstel zou vloeien. Nu staat in het voorstel dat komend jaar € 2.900.000,- uit de reserve wordt onttrokken als de raad akkoord gaat met dit voorstel,

= Welke reden noodzaakt deze wijziging tussen het vaststellen van de begroting en het voorstel beëindigingen corona herstel reserve? De wethouder heeft aangegeven dat de 2 miljoen voor de herontwikkeling al in de begroting staat opgenomen,

= Waar in de begroting is de bestemming van dit geld terug te vinden?

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter