Nieuws
Station wordt ‘volwaardige toegangspoort’

Station Laan van Nieuw Oost Indië, op de grens van Den Haag en Voorburg-Noord, wordt een ‘volwaardige toegangspoort’ voor de stad Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Scheveningen en de kust.

Dat heeft de Haagse wethouder Robert van Asten zijn gemeenteraad bericht naar aanleiding van afspraken die het rijk, de provincie, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg op 10 november hebben gemaakt over investeringen aan en langs de spoorbaan Leiden-Dordrecht.

‘Het spoor tussen Leiden Centraal en Dordrecht (Oude Lijn) is de dragende corridor van het treinverkeer in Zuid-Holland. Door de toenemende verstedelijking groeit het aantal reizigers (woonwerkverkeer) in de sprinters tot 2040 naar verwachting met 80 tot 100% tussen Den Haag en Dordrecht. Om reizigers snel en comfortabel te blijven vervoeren is beter, frequenter hoogwaardig openbaar vervoer (OV) nodig, aangevuld met nieuw te realiseren stations of hubs’, aldus Van Asten.

‘Eén van de onderdelen van de Oude Lijn is het verbeteren van vier bestaande station-knooppunten, waaronder het knooppunt Laan van NOI. Het deelproject Laan van NOI richt zich op integrale oplossingen voor het knooppunt Laan van NOI. Het gebied rondom station Den Haag Laan van NOI verandert naar een duurzaam, hoogstedelijk gebied met veel nieuwe woningen, werkplekken en hoogwaardige voorzieningen, passend in de ambities van het Central Innovation District (CID)’.

‘Er wordt ingezet op een verdichting rond het station met een aantrekkelijk en levendig verblijfsklimaat, niet alleen voor de bestaande en nieuwe werknemers en bewoners, maar ook voor passanten. In nauwe samenhang daarmee verandert station Laan van NOI in een volwaardige OV-knoop en mobiliteitshub voor OV, fiets en deelmobiliteit (fiets en auto) met sterk verbeterde overstap- en transfervoorzieningen’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter