Nieuws
Meer geld voor passend onderwijs

De coalitie trekt meer geld uit voor passend onderwijs. In 2024 is dat 300.000 euro, een jaar later 400.000 euro. Dat heeft wethouder Jeffrey Keus bekend gemaakt in een brief aan de gemeenteraad over jeugdhulp.

Tegelijk met het extra geld voor passend onderwijs bezuinigt de coalitie komend jaar 126.000 euro op jeugdhulp. Dat bedrag stijgt naar 569.000 euro minder in 2026. De besparing ontstaat door een betere afbakening tussen onderwijs en langdurige zorg die onder de gelijknamige wet valt, en door het hanteren van uniforme contracten met aanbieders van jeugdhulp.

Keus kondigt verder een aantal maatregelen inzake jeugdhulp aan:

= in 2023 gaat de gemeente een proef nemen waarbij de gemeente een leidende rol op zich neemt bij gevallen van huishoudelijk geweld dan wel mishandeling. De gemeente wil de veiligheid garanderen en zulks effectief regelen. Daarvoor zijn wel meer ambtenaren nodig. Bovendien moet de privacy van betrokkenen gegarandeerd worden,

= per school komt er een consulent zodat sneller passende hulp aan jongeren geboden kan worden. Tegelijk komen er afspraken over de werkwijze van onderwijs en jeugdhulp zodat iedereen weet waarvoor men precies verantwoordelijk is. Zo kunnen ook betere keuzes gemaakt worden over de besteding van het geld,

= om beter inzicht in de kosten van jeugdhulp te krijgen – kostte de gemeente vorig jaar 21 miljoen euro – wordt nagegaan wat precies de zorgvraag is en welke aanbieders van jeugdhulp er in de gemeente actief zijn,

= instanties die jongeren naar jeugdhulp verwijzen moeten beter met elkaar gaan samenwerken. (foto gemeente LV)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter