Nieuws
CDA wil nu aanpak menstruatiearmoede
Oppositiepartij CDA is boos op B&W. Aanleiding vormen antwoorden op vragen van het CDA over de aanpak van ‘menstruatiearmoede’. ‘Nu nog even niet’, was de strekking van de antwoorden. ,,We begrijpen dat het college van B&W voorrang heeft gegeven aan het schrijven van plan van aanpak energiearmoede, maar dit vraagstuk verdient ook aandacht. Zeker in deze tijd van hoge inflatie en oplopende armoede. Nu heeft het college weer een kans laten lopen”, aldus CDA-gemeenteraadslid Diederik Visser.
Verder is het CDA van mening dat B&W een kans laat liggen door niet te communiceren over menstruatiearmoede en te zwijgen over het feit dat via de bekende instellingen menstruatieproducten gratis verkrijgbaar zijn. ,,Meer en nieuwe maatregelen zijn zeker nodig wat het CDA betreft. B&W beloven wel met uitvoeringsmaatregelen maar het bereik vergroten door samen te werken met bekende partners is laaghangend fruit.”
Wel is het CDA blij dat op twee middelbare scholen uitgiftepunten voor menstruatiemiddelen zijn opgezet. ,,Het CDA hoopt dat dit een eerste stap is om snel op alle 7 middelbare scholen in de gemeente zo’n uitgiftepunt te creëren. Dat moet dankzij het voorbereidende werk op de twee bestaande uitgiftepunten voor de gemeente toch geen probleem zijn.”
Het CDA herinnert het college aan het feit dat menstruatiearmoede niet altijd zichtbaar is. Niet iedereen die dat overkomt, meldt zich. ,,Veel jongeren uiten zich niet op dit terrein omdat er vaak nog een taboe dan wel gêne rondom het onderwerp heerst, of simpelweg door een gebrek aan voldoende voorlichting. Het is dan ook belangrijk dat we toch actie ondernemen, niet alleen om armoede tegen te gaan, maar ook om te zorgen dat het taboe weggaat, zodat onze jonge vrouwen zich vrij en onbekommerd in onze kernen, op onze scholen en via werk kunnen bewegen.”
Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter