Nieuws
Meer bos in Leidschendammerhout

In Leidschendammerhout is ruimte voor uitbreiding met zes hectare bos. Dat kan op verpacht grasland gerealiseerd worden. Bezien moet worden of er ook kleine recreatieve voorzieningen kunnen komen.

Dat staat in de nota Ontwikkelingsperspectief bossen recreatiegebieden Zuid Holland die Gedeputeerde Staten naar Provinciale Staten hebben gestuurd. Leidschendammerhout is eigendom van de provincie. Het omvat 57 hectare waarvan 17 hectare bos.

Voor de uitbreiding dient een gebiedsplan gemaakt te worden. Dat moet samen met de gemeente Leidschendam-Voorburg, omwonenden en andere partners, zo staat in de nota.

De kosten van aanleg worden geschat op 150.000 euro. De jaarlijkse beheerskosten op 10.000 euro. Het extra bos is goed voor 39.000 bezoekers per jaar. De bomen vangen 50 ton CO2 per jaar op.

De zes hectare bos in Leidschendammerhout maken deel uit van plannen om de hoeveelheid bos in provinciale recreatiegebieden met 185 hectare uit te breiden. Daarvan zou 108 hectare bos moeten ontstaan op ‘arm grasland’, de rest via een gebiedsgerichte aanpak.

Van alle bos in Zuid-Holland bevindt zich 20 procent in recreatiegebieden. Die bossen zijn echter niet vitaal. Er staan ook veelal dezelfde soorten bomen.

Wat Leidschendammerhout betreft staan de signalen qua menging van bomen, structuur van het bos en het beheer op rood, wat toekomstbestendigheid betreft op heel. Datzelfde beeld geeft het bos in Vlietland (57 van de in totaal 285 hectare die dat gebied meet). Ook Vlietland is provinciaal eigendom. (foto gemeente LV)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter