Nieuws
Recycletarief: betalen naar hoeveelheid restafval

De afvalstoffenheffing moet veranderen in een recycletarief waarbij de hoogte van het bedrag dat de inwoner moet betalen afhankelijk wordt van de hoeveelheid restafval die hij aanbiedt. Door zo’n maatregel gaan inwoners minder afval aanbieden en beter scheiden. In Leidschendam-Voorburg kan dat 25 tot 30 procent minder afval opleveren. Invoering is wel een probleem bij flats waar scheiden van afval moeilijk is.

Dat blijkt uit een nota die afvalbedrijf Avalex heeft opgesteld voor alle aangesloten gemeenten, waaronder Leidschendam-Voorburg, met als titel ‘Gezamenlijke basis voor een nieuw afval- en grondstoffenbeleid Avalex-gemeenten 2022-2030’. Verantwoordelijk wethouder Marcel Belt liet de gemeenteraad recent weten het afvalbeleid te gaan aanscherpen. Het Recycletarief noemde hij daarbij echter niet. De zaak wordt vandaag in een vergadering van B&W besproken. Daarna wil de wethouder de gemeenteraad nader informeren.

De Avalex-gemeenten willen dat binnen vijf jaar 75 procent van het afval wordt gescheiden. Nu is dat 45 procent. De hoeveelheid afval per inwoner moet van gemiddeld 200 kilo terug naar 100. Geconstateerd wordt dat tweederde van het huishoudelijke afval nog spullen bevat die eruit te scheiden zijn. Daarnaast blijkt dat er in gescheiden GFT (groenafval) en PMD (vooral plastic) nog veel andere zaken zitten waardoor het wordt afgekeurd.

Als basis voor nieuw beleid wordt genoemd:

= het uitbreiden van het systeem waarbij burgers thuis zelf afval scheiden dat dan wordt opgehaald (HNI),

= invoeren van het Recycletarief,

= nascheiding van afval dat bewoners van flats produceren,

= apart inzamelen luiers,

= inwoners ertoe bewegen grof afval naar afvalstations te brengen door invoering van een prijs voor ophalen aan huis, een beloning voor het brengen (gratis compost) en het aanbieden van bakfietsen/aanhangwagens voor transport,

= samenwerking met kringlooporganisaties opzetten,

= nieuwe campagnes gericht op beter scheiden van afval. Aandacht voor afval en scheiding op basisscholen,

= heroverweging afvalstations: meer, beperken gratis brengen tot 12 keer per jaar, openingstijden herzien.

In het Avalexstuk worden voor Leidschendam-Voorburg genoemd: uitbreiden HNI, nascheiden van afval flatbewoners en invoering Recycletarief ook al is dat een probleem wat hoogbouw (flats) betreft.

Het weer toestaan dat PMD in het restafval komt om het er dan via nascheiding uit te halen wordt ontraden omdat het inwoners ontmoedigt dat wel ander afval te blijven scheiden. Het minder vaak ophalen van restafval moet worden afgewogen tegen meer HNI, zo staat in het stuk.

Avalex beveelt burgerparticipatie aan bij doorvoering van de plannen. Wethouder Belt heeft zich al uitgesproken voor meer HNI, nascheiding van afval bij flats en aparte inzameling van luiers.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter