Nieuws
Wethouder neemt voorstel terug

Wethouder Philip van Veller heeft een voorstel de huidige Welstand- en monumentencommissie om te vormen tot een Adviescommissie omgevingskwaliteit, teruggenomen voor nadere uitwerking. Hij deed dat nadat er in een commissie uit de gemeenteraad legio vragen kwamen over het voorstel. De wethouder beloofde begin 2023 terug te komen naar de gemeenteraad met nadere informatie.

De Welstand- en monumentencommissie bestaat nu uit drie externe deskundigen van het bureau Dorp, stad en land in Rotterdam. In het kader van de in te voeren Omgevingswet is een nieuwe commissie met een breder takenpakket voorzien. Kaders voor de werkwijze van de commissie moeten echter nog bepaald worden via een Nota omgevingskwaliteit. Die moet nog aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter