Mening
Franks column: Kat in de (afval)zak

Scheidt u uw afval keurig vooraf in allerlei fracties zoals PMD, glas, GFT en restafval? Dat is helemaal niet nodig! Gooi alles in één bak en via nascheiding worden als deze afvalfracties keurig bij een afvalverwerker uitgesorteerd. Geen verzameling kliko’s in uw tuin, geen moeilijke afvalophalroosters onder uw koelkastmagneet en het is allemaal veel goedkoper.

Dit verhaal heeft de VVD in Leidschendam-Voorburg jarenlang verkondigd. Met het nieuwe contract met afvalverwerker HVC was dit afvalparadijs voor u en mij nabij. HVC biedt namelijk die afvalscheiding aan.

Ik voelde mij plaatsvervangend gigantisch bekocht toen ik het bericht op Vlietnieuws las dat de hel van al die kliko’s in uw tuin blijft bestaan.

In het Projectenboek van de gemeente staat ook niet dat nascheiding in de gehele gemeente wordt ingevoerd. De VVD-fractie moet daar principieel op tegen zijn.

Waarschijnlijker is echter dat de VVD-fractie opportunistisch vóór het handhaven van de kliko’s in uw tuin is.

Met als argument dat de vorige afvalwethouder (Van Eekelen, VVD), zo’n goede wijkinventarisatie heeft gedaan. Per wijk heeft zij geïnventariseerd hoe met afval moet worden omgegaan. Dus al die kliko’s staan op eigen wens van de bewoners in hun tuin. Een liberaal gaat dan natuurlijk geen nascheiding opleggen.

Eigenlijk verdient wethouder Van Eekelen voor haar afvalbeleid in de vorige raadsperiode de Lodewijk van Vliet Award. Als waardering voor de manier waarop zij de burgerparticipatie rond de vele kliko’s in uw tuin heeft vormgegeven.

Die award is onlangs ingesteld door de Burgerkrachtcentrale. De prijs is genoemd naar Lodewijk van Vliet die afscheid nam als secretaris van de Stichting Mooi Voorburg. Hij kreeg van loco-burgemeester Van Eekelen zelfs een koninklijke onderscheiding uitgereikt.

Zouden ze het toen ook over het OV-tracé in De Binckhorst hebben gehad? Nu het Rijk flink in de buidel tast met honderden miljoenen wordt het steeds onwaarschijnlijker dat de gemeente dat nieuwe OV-tracé gaat of kan tegenhouden.

Van de honderden miljoenen tot slot naar 1%. Het WODC (het kennisinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid) bracht  recent een rapport uit over jeugdcriminaliteit (Woon- en pleegbuurten van geregistreerde jeugdcriminaliteit). In dit rapport staat dat 25% van de jeugdcriminaliteit plaatsvindt in 1% van de buurten. Helaas heeft  Leidschendam-Voorburg volgens het rapport ook zo’n 1%-buurt: de Prinsenhof.

Het ware beter om die vele miljoenen voor een OV-verbinding in De Binckhorst in de aanpak van jeugdcriminaliteit en het welzijn van jongeren te steken.

(Frank Rozenberg)

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter