Nieuws
Handhaving per wijk

De gemeente wil bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) vaste wijken geven waar ze samen kunnen werken met de wijkagenten. Dat heeft burgemeester Jules Bijl gemeenteraadsleden bericht.

Het aantal boa’s is inmiddels met tien uitgebreid. Daarnaast wordt de ‘handhaving’ binnen het ambtelijk apparaat versterkt. Er is een tweede functionaris orde en veiligheid aangesteld en er komt een coördinator voor wijkveiligheid.

Per wijk komen er wijkveiligheidsplannen. Daarbinnen is plek voor wijkgesprekken. Daarbij hoopt de gemeente van bewoners informatie te krijgen over de veiligheid in de wijk en problemen daarmee.

Vanuit de gemeente zal actie worden ondernomen om in alle wijken waar nu geen buurt preventieteam (BPT) actief is, dat daar wel opgericht te krijgen. In de Leidschendamse wijk Prinsenhof wordt nu een poging ondernomen met welzijnsorganisatie Woej een BPT vorm te geven.

Jaarlijks willen B&W de gemeenteraad een evaluatie van het gevoerde veiligheidsbeleid gaan zenden waarin ook trends worden aangegeven, de gegevens van dat jaar en de plannen voor het volgende jaar. Zo kan ook bijgestuurd worden mocht dat nodig zijn.

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter