Nieuws
Herberekening stikstof voor alle bouwprojecten

Voor álle lopende en/of toekomstige bouwprojecten in de gemeente moeten de stikstofeffecten opnieuw worden berekend. De initiatiefnemers zullen die nieuwe berekeningen moeten laten maken. ‘Wat de uitkomsten, en daarmee de consequenties, van nieuwe berekeningen per project zijn valt op dit moment nog niet te voorspellen. Daarvoor moeten eerst de geactualiseerde rekenresultaten beschikbaar zijn. Het college van B&W verwacht de eerste nieuwe berekeningen op zijn vroegst begin 2023’.

Dat heeft wethouder Bianca Bremer CDA-fractieleider Ron van Duffelen bericht. ‘Lopend wil zeggen, dat er nog geen onherroepelijk toestemmingsbesluit zoals een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning ligt’, zo vult Bremer aan.

Op 2 november bepaalde de Raad van State dat de algemene bouwvrijstelling voor het berekenen van de stikstofdepositie-effecten van bouw- en infrastructurele projecten moest vervallen. Volgens de Raad van State is de vrijstelling in strijd is met het Europese natuurbeschermingsrecht.

Van Duffelen vroeg naar de consequenties voor bouwprojecten in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. Bremer wijst er op dat er gewerkt wordt aan een update van de bestaande berekeningsmethode, de zogenoemde AERIUS rekentool. Daarmee moeten de nieuwe berekeningen straks gemaakt worden.

De wethouder erkent dat de uitspraak van de Raad van State ook omvangrijke duurzaamheidsprojecten treft. Die kent Leidschendam-Voorburg niet. Wel speelt het bij de aanleg van de warmteleiding WarmtelinQ tussen Rijswijk en Leiden via het grondgebied van Leidschendam-Voorburg. Ook hier moeten nieuwe stikstofberekeningen gemaakt worden. (illustratieve foto)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter