Nieuws
Eisen voor klimaatadaptief bouwen

In Zuid-Holland zijn eisen (standaarden) ontwikkeld waar bouwprojecten minimaal aan moeten voldoen in het kader van wateroverlast, hittestress, droogte en bodemdaling. De standaarden zijn beschikbaar via de website http://bouwdaptief.nl

Gedeputeerde Anne Koning: ,,Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de gebouwde omgeving. We willen ook in de toekomst plezierig kunnen wonen. Dit betekent dat we méér water moeten kunnen opvangen en vasthouden, dat we méér groen nodig hebben en dat we beter rekening gaan houden met de eigenschappen van de ondergrond. Slim bouwen voor nu én later moeten we daarom toekomstbestendig doen.”

De nieuwe standaard is het resultaat van het convenant Klimaatadaptief Bouwen, dat bouwbedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties in 2018 met elkaar sloten. De partners gaan nu kijken naar de bestaande bouw en maken de verbinding met zaken als natuurinclusief (met groen), energieneutraal, gezond en circulair (zonder afval). Daarnaast is het nu aan bouwers en gemeenten om ervoor te zorgen dat standaard wordt toegepast in de praktijk. (foto provincie ZH)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter