Nieuws
Praten over afvalscheiding en -vermindering

Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat we afval nog beter scheiden en de hoeveelheid afval verminderen? Daarover gaan B&W in gesprek met de gemeenteraad en inwoners. Begin volgend jaar worden er verschillende bijeenkomsten georganiseerd om ideeën op te halen.

Dit jaar wordt naar verwachting circa 212 kilo restafval per inwoner opgehaald. Dat is een daling ten opzichte van het vorige jaar. Wethouder Marcel Belt: ,,Een mooie stap in de goede richting naar de landelijke doelstelling van maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar, maar we zijn er nog niet. Ongeveer tweederde van het restafval bestaat nu uit nog materialen die hergebruikt zouden kunnen worden. Zonde, want dit komt nu terecht in de verbrandingsoven, waar de gemeente verbrandingsheffing over betaalt. Deze oven zorgt bovendien voor extra CO2-uitstoot, wat erg belastend is voor het milieu. Daarom willen we samen met inwoners afval nog beter scheiden en restafval verminderen. Dat is niet alleen goed voor het milieu en een schone leefomgeving, het zorgt er ook voor dat de afvalstoffenheffing betaalbaar blijft. Over de manier waarop we dit willen doen gaan we met raad en inwoners in gesprek. Daarbij zoeken we naar de beste balans tussen kosten, duurzaamheid en service. ”

De afgelopen jaren zijn al een aantal stappen genomen om het restafval te verminderen. Zoals de KCA-route (inleveren Klein Chemisch Afval), de invoering van de ja/ja sticker vanaf 1 januari 2023, de PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) mini-container voor bewoners van de laagbouwwoningen. Minder PMD bij het restafval zorgt voor opbrengsten voor de gemeente. Deze opbrengsten zorgen er onder andere voor dat de afvalstoffenheffing in 2023 niet hoeft te stijgen.

De gemeente vindt het belangrijk om inwoners te ondersteunen bij het scheiden van hun afval. Wat in de ene wijk goed werkt, kan in een andere wijk als lastig worden ervaren. B&W willen in het eerste kwartaal van 2023 met de gemeenteraad in gesprek over het afvalbeleid. Vanaf april worden dan bijeenkomsten gehouden om ideeën op te halen bij inwoners. Het uitgangspunt hierbij is dat er per woningtype wordt gekeken wat het beste past.

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter