Nieuws
Weer initiatief voor komst speeltuin

Bewoners van de Gravenwijk in Leidschendam (Prinsenhof-laag) willen dat er een volwaardige speeltuin komt op een stuk braakliggende gemeentegrond aan de Gravin Catharinalaan. In 2019 lag er een soortgelijk voorstel van de oppositiepartijen GBLV en D66. Dat werd door de toenmalige coalitie afgewezen.

Op het stuk grond stond ooit een school. De vorige coalitie wilde er laten bouwen (seniorenwoningen) gecombineerd met groen en een kleine speelvoorziening. Tot nu toe is er echter niets gebeurd. Vandaar dat de omwonenden het voorstel uit 2019 opnieuw presenteren. GBLV en D66 vormen nu samen met de VVD de coalitie in het Raadhuis.

De initiatiefnemers vragen de gemeente om de grond niet te verkopen en er geen bebouwing op toe te staan. Het bestemmingsplan zou ook zodanig gewijzigd moeten worden dat bebouwing niet meer mogelijk is. Het initiatief is voorzien van de nodige handtekeningen als burgerinitiatief bij de gemeenteraad neergelegd. Die moet B&W er nu toe brengen formeel te reageren.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter