Nieuws
CO2-reductie verkeer

Wethouder Jeffrey Keus heeft de gemeenteraad een lijst van maatregelen gezonden die de gemeente al neemt, of als kansrijk ziet voor de toekomst, om de hoeveelheid koolstofdioxyde (CO2) die het verkeer uitstoot, te beperken. Wat die maatregelen concreet opleveren en wanneer meldt hij echter niet.

De maatregelen die al in uitvoering zijn:

– het vervoer van speciale doelgroepen stoot na 2025 geen CO2 meer uit,

– de gemeente gebruikt werktuigen die weinig CO2 uitstoten,

– de eigen auto’s van de gemeente stoten na 2030 geen CO2 meer uit,

– zakelijk verkeer van de gemeente stoot na 2025 geen CO2 meer uit,

– fietspaden naar Pijnacker en Leiden,

– shuttle (zonder bestuurder) tussen Station Mariahoeve en de Mall; stimuleren deelvervoer Damcentrum Leidschendam,

– meer laadpalen,

– installeren slimme verkeerslichten die doorstroming bevorderen,

– één oplaadtarief voor laadpalen in de regio,

– bouwen van woningen bij stations Laan van Nieuw Oost Indië en Mariahoeve.

Als ‘kansrijk’ bestempelt Keus:

– bij contracten voor groenbeheer wordt ingezet op werktuigen die geen CO2 uitstoten,

– bedrijven wordt een logistiek manager aangeboden,

– bij nieuwbouw moeten parkeerplaatsen een oplaadpunt hebben,

– bedrijven wordt een advies over minder autogebruik aangeboden,

– lagere parkeernormen bij nieuwbouw om autobezit en -gebruik terug te dringen,

– meer parkeerplekken voor fietsen en auto’s bij stations Laan van Nieuw Oost Indië, Mariahoeve en Leidschendam-Voorburg (RandstadRail/metro),

– stimuleren fietsgebruik dan wel lopen naar en van school,

– proef met een milieuzone voor vrachtverkeer in het Damcentrum Leidschendam; onderzoek naar haalbaarheid in hele gemeente,

– opzetten logistieke ‘hubs’ (verzamelgebouwen van goederen),

– bedrijven wordt een wagenparkadviseur aangeboden,

– stimuleren fietsgebruik en openbaar vervoer voor korte afstanden,

– lobby voor maximum snelheid op A4 en A12/Utrechtsebaan van 80 kilometer per uur.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter