Nieuws
Besluiten van laatste gemeenteraad 2022

In de laatste vergadering van 2022 heeft de gemeenteraad een aantal besluiten genomen:

= Er komt een apart fonds voor het opknappen van het Voorburgse winkelcentrum Julianabaan. Daar wordt nu twee miljoen euro in gestort, te besteden in 2023,

= B&W hoeven de gemeenteraad niet voor 1 april 2023 te informeren over acties om misstanden in de samenleving (weeffouten) te herstellen. Een wens daartoe van de vier oppositiepartijen werd verworpen. In plaats daarvan komen B&W op talrijke onderdelen met afzonderlijke beleidsplannen,

= B&W rapporteren de gemeenteraad voor 1 april 2023 over mogelijkheden om de wachtlijsten voor zwemles terug te dringen. Een motie van de VVD werd unaniem aangenomen,

= B&W gaan met woningcorporaties, netbeheerders en andere relevante partijen een alliantie aan om effectief crimineel woninggebruik terug te dringen. Een motie van D66 werd unaniem aangenomen,

= B&W gaan met alle politieke partijen in de gemeenteraad overleggen hoe de straten in de gemeente veiliger gemaakt kunnen worden voor met name vrouwen en meisjes. Daarbij wordt ook nagedacht over het opzetten van een meldpunt onveilige plekken. Dit op voorstel van GroenLinks. Een motie daarover werd aangehouden,

= Er komt geen periodieke enquête naar het veiligheidsgevoel van de inwoners. De VVD trok een motie daar over in nadat burgemeester Jules Bijl aangaf dat er al voldoende informatie beschikbaar is via de onderzoeken voor de wijkatlas en de veiligheidsmonitor,

= Er komt nazorg in de vorm van hulpverlening voor slachtoffers van high impact crimes zoals woninginbraken, overvallen, straatroven, huiselijk geweld en geweldsdelicten. Een motie van de PvdA werd unaniem aangenomen,

= Huurders van gemeentelijk vastgoed die in problemen komen vanwege forse huurstijgingen (gebaseerd op de prijsindex) zullen geholpen worden via subsidies. Dat heeft verantwoordelijk wethouder Philip van Veller toegezegd. SP-gemeenteraadslid Ed van der Schaft trok daarop een motie om de huurverhoging voortaan te baseren op de loonindex, in,

= Inwoners die een schadevergoeding vragen voor werken van de gemeente moeten daarvoor geen 500 euro behandelingskosten gaan betalen zoals B&W wilden, doch 300. Een voorstel van GroenLinks werd unaniem aangenomen. De betaling krijgt men terug als de schadevergoeding wordt toegekend.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter