Nieuws
Geen inspraak over bouw woningen Vlietland

Er zal geen burgerparticipatie plaats vinden over de vraag of er 222 recreatiewoningen gebouwd gaan worden in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Burgers kunnen alleen meepraten over de vorm van die woningen en de inrichting van het gebied.

Dat heeft wethouder Bianca Bremer D66-gemeenteraadslid Alexander Hielkema laten weten in antwoorden op vragen over de burgerparticipatie bij het project. Volgens Bremer is het bestemmingsplan waarin de bouw van de 222 woningen staat in 2010 onherroepelijk geworden door een uitspraak van de Raad van State.

‘Het huidige bestemmingsplan is daarmee het kader waarbinnen geparticipeerd kan worden. Dit betekent dat er niet geparticipeerd kan worden op de vraag óf er recreatiewoningen in Vlietland kunnen/mogen komen, maar welke vorm deze recreatiewoningen krijgen (appartementen of allemaal grondgebonden). De vorm van de woningen en inpassing in het gebied maken onderdeel uit van het inrichtingsplan en hierop kan geparticipeerd worden. Maar de vormgeving van dit inrichtingsplan, en daarmee de participatie, start nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over het voorstel tot wijziging van het bestemmingsplan. Het college heeft met de projectontwikkelaar afspraken gemaakt over participatie. Het is niet mogelijk om aanvullende eisen te stellen aan het inrichtingsplan zolang het inrichtingsplan past binnen het bestemmingsplan (dus niet meer dan 222 recreatiewoningen, maximaal bebouwde grondoppervlakte et cetera)’.

Een online petitie tegen de bouw is zo’n 17.500 keer getekend. Bij Provinciale Staten liggen tientallen bezwaarschriften tegen de bouw. De provincie is eigenaar van Vlietland.

Bremer laat weten dat er nieuwe berekeningen gemaakt moeten worden over de stikstofneerslag in natuurgebieden die door het bouwplan ontstaat. Dit nu de Raad van State de zogenoemde ‘bouwvrijstelling’ inzake stikstof heeft geschrapt. Hoe lang dat gaat duren is onbekend. Daarmee is ook een bespreking van het bouwplan in de gemeenteraad voor onbepaalde tijd uitgesteld.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter