Nieuws
Verzet tegen vervuilende bedrijven Westvliet

B&W blijven zich verzetten tegen de komst van milieuvervuilende bedrijven op bedrijfsterrein Westvlietweg, onder de rook van Voorburg. Dit ondanks de deelname aan de ontwikkeling van een Toekomstbeeld Vlietzone waarin de komst van die bedrijven vastligt. Dat blijkt uit een brief van wethouder Marcel Belt aan de gemeenteraad over het Toekomstbeeld. Vlietnieuws publiceerde daar gisteren over.

Belt: ‘Gelet op het bijzondere karakter van de Vlietzone is in de projectgroep de voorkeur uitgesproken voor een volgorde waarbij eerst een kwaliteitsverbetering en modernisering van het huidige bedrijventerrein plaatsvindt, en pas daarna wordt gekeken naar en eventuele uitbreiding van en verplaatsing van bedrijven naar bedrijventerrein Westvlietweg in de Vlietzone’.

‘Indien toch voor uitbreiding binnen de Vlietzone wordt gekozen dan zal deze, zo veel mogelijk rekening houdend met de dragende principes van het Toekomstbeeld Vlietzone, op een bij de Vlietzone passende wijze moeten worden uitgevoerd. Het Toekomstbeeld Vlietzone houdt de ontwikkeling niet tegen, wel worden handvatten geboden voor de inpassing. Gezien de verstedelijking op de Binckhorst en de weinige alternatieve locaties in de gemeente Den Haag is dit een realistisch scenario’.

‘In discussies binnen zowel het project Vlietzone als gesprekken in het kader van het woon-werkakkoord Haaglanden is het standpunt van het college van LeidschendamVoorburg ongewijzigd gebleven: focus op modernisering en verdichting van het bestaande bedrijventerrein; uitbreiding alleen richting de oksel van het Prins Clausplein; uitbreiding van het bedrijventerrein alleen als er een andere ontsluiting komt; op het bedrijventerrein is geen ruimte voor bedrijven van een hoge milieucategorie’.

Het bedrijfsterrein ligt overigens op Haags grondgebied.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter