Nieuws
Problemen bij het stallen van fietsen

Op een aantal punten in de gemeente zijn er problemen rond de tijdelijke stalling van fietsen. Dat heeft wethouder Jeffrey Keus erkend in antwoorden op vragen van D66-gemeenteraadslid Alexander Hielkema.

Keus noemt:

= De kwaliteit van de fietsenrekken bij Julianabaan wordt als onvoldoende ervaren,

= Bij mooi weer is het aantal stallingsplaatsen rond de Sluis onvoldoende,

= Bij Mall ontbreekt een bewaakte fietsenstalling,

= Bij Sportpark Duijvesteijn is behoefte aan extra stallingen,

= Het stallen van bakfietsen vergt meer ruimte, en die ruimte is niet altijd beschikbaar,

= Via het meldpunt openbare ruimte komen verzoeken binnen voor het plaatsen van extra fietsenrekken op diverse locaties.

Als oplossingen geeft de wethouder aan:

= Bij Julianabaan wordt een aantal locaties voorzien van betere kwaliteit fietsenrekken,

= Bij de Sluis is door de vele terrassen geen ruimte voor extra fietsenrekken,

= Bij Mall is een bewaakte stalling in voorbereiding,

= Bij sportpark Duijvestein wordt realisatie van extra fietsparkeerplaatsen onderzocht,

= Bij de realisatie van fietsparkeerplaatsen wordt rekening gehouden met diverse typen fietsen, waaronder bakfietsen,

= Aan de hand van klachten en meldingen worden op diverse locaties zogenaamde fietsnietjes bijgeplaatst.

De wethouder stelt dat de fiets een sleutelrol vervult in de mobiliteitstransitie in Leidschendam-Voorburg. ‘Dat is nodig om in de toekomst goed bereikbaar te blijven, op een duurzame manier, waarbij de leefbaarheid en het groene karakter van de gemeente behouden en versterkt worden’.

Keus zet daarom in op het realiseren van ontbrekende schakels in fietsroutes en het oplossen van knelpunten; het stimuleren van fietsen, inclusief collectieve vormen zoals deeltweewielers; nieuwbouw en voorzieningen in de nabijheid van (snel)fietsroutes en knooppunten openbaar vervoer.

Komend jaar wil Keus komen met een nieuw Uitvoeringsprogramma Verkeers- en Vervoerplan (UVP). Daarin komen zaken aan de orde als: realisatie van ontbrekende schakels zoals nieuwe bruggen, aanleg van fietsstraten; herinrichting van kruispunten; verbreden van fietspaden; fietsvriendelijke en verkeersveilige afstelling van verkeerslichten; asfalteren van fietspaden; onderhoud van fietspaden.

Over maximum snelheden en fietsverkeer meldt de wethouder: ‘Binnen 30 km/uur gebieden kunnen fietsers en gemotoriseerd verkeer veilig van dezelfde rijbaan gebruik maken (gedeeld gebruik). Daar zijn geen verdere maatregelen voor nodig of gepland. Er zijn momenteel geen plannen om extra wegen af te waarderen naar 30 km/uur. Op doorgaande wegen (50 km/uur) worden fietsers en gemotoriseerd verkeer bij voorkeur gescheiden in verband met verkeersveiligheid. Met fietspaden en ventwegen zijn dit voor fietsers ook veilige, doorgaande routes’.

In het weren van snelle elektrische fietsen op fietspaden ziet Keus niets. ‘Nee. Het college volgt hierin de landelijke regelgeving. Alleen de speed pedelec moet binnen de bebouwde kom gebruik maken van de rijbaan. Voor speed pedelecs gelden namelijk dezelfde regels als voor bromfietsen’. (illustratieve foto)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter