Nieuws
Zorgen over daklozenopvang

CDA-gemeenteraadslid Jorrit Koster maakt zich zorgen over de opvang van daklozen. Naar verluidt stijgt het aantal daklozen en komen er met name meer jonge daklozen. Koster heeft B&W een aantal vragen gesteld over de kwestie:

= Kan het college van B&W de gemeenteraad aangeven wat op dit moment de stand van zake is over de regionale opvang van daklozen,

= Zijn daar specifieke cijfers te geven over Leidschendam-Voorburgse daklozen,

= En meer specifiek Leidschendam-Voorburgse dakloze jongeren,

= Zijn er gegeven de stijgende cijfers op dit moment – gegeven de te verwachten koude periode – voldoende plekken beschikbaar in de opvang,

= Kan het college aangeven hoe de aanpak van het nationale actieplan daklozen zich vertaald naar onze regionale betrokkenheid en inzet, dan wel kan de wethouder aangeven wanneer de gemeenteraad over deze aanpak geïnformeerd zal worden,

= In een bericht in de NOS werd vermeld dat jongeren vaak dakloos worden omdat ze op hun 18e uit de jeugdzorg moeten maar er niet altijd direct volwassenenhulp is. Kan het college ook aangeven of er in deze gemeente spraken is van zulke gevallen. En zo ja, welk beleid daar nu op wordt gevoerd om het tegen te gaan?

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter