Nieuws
Asielzoekers blijven op grens Voorburg-West

Den Haag heeft de opvang van 400 asielzoekers aan de Regulusweg 1 op de Binckhorst verlengd tot 1 januari 2024. De opvang van 58 minderjarige asielzoekers aan de Jupiterkade wordt doorgetrokken tot maart 2024. Beide locaties liggen op de grens van Voorburg-West. De Haagse burgemeester heeft de langere opvang bekend gemaakt. Er zou daarover overleg zijn geweest met Leidschendam-Voorburg.

Van Zaken stelt in een brief aan zijn gemeenteraad dat de rijksoverheid Den Haag heeft gevraagd nog eens 1500 asielzoekers en vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. De Haagse burgemeester zegt dat te willen afstemmen met de gemeenten rondom Den Haag. De Hofstad zelf kan die hoeveelheid er niet bij hebben bovenop de 3980 asielzoekers en Oekraïners die al zijn opgevangen. De ruimte daarvoor ontbreekt.

Van Zanen: ‘De verwachting is dat de vraag naar opvang de komende tijd gaat toenemen, zowel uit Oekraïne als uit landen buiten Europa. We weten ook dat er vanuit het Rijk gewerkt wordt aan een spreidingswet, waarmee de opvang van ontheemden en vluchtelingen verdeeld kan worden over gemeenten. Voor beide geldt dat we nu nog niet precies weten hoe dit gaat uitwerken in Den Haag en in onze regio’.

‘Maar we willen wel voorbereid zijn nu de vraag naar opvang in toenemende mate van langdurende aard gaat zijn. Dat maakt ook dat we een meer structurele aanpak gaan ontwikkelen, voorbij de huidige crisisaanpak, waarbij we grip op de uitvoering van deze humanitaire opdracht centraal stellen. Ook de rol van en het gesprek met de stad gaan we daar anders in vormgeven. Zodat we samen het hoofd kunnen bieden aan de opgave die op ons af komt, op een manier die passend is voor de stad. We hopen u met een nieuwe stand van zaken in het eerste kwartaal van 2023 daar verder over te kunnen informeren’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter