Nieuws
Inlichtingendienst terug naar Leidschendam

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) komt terug naar Leidschendam. De dienst zal weer zijn intrek nemen in het kantoor Dr. van der Stamstraat 1; nu nog vestiging van het VN-tribunaal voor Libanon. Daar komt ook de Militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst (MIVD)

De AIVD zat in Leidschendam voordat men naar Zoetermeer verhuisde. In het verlaten kantoor, eigendom van de Staat der Nederlanden, kwam later het VN-tribunaal. Dat houdt echter per 31 december van dit jaar op te bestaan.

Volgens de ministers Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) en Kajsa Ollongren (Defensie) heeft het pand in Leidschendam nog ‘een bepaald niveau aan veiligheidsvoorzieningen. Niettemin moet een aantal zaken toch gemoderniseerd of geheel vernieuwd worden om aan de huidige en toekomstige (veiligheids)eisen van de AIVD en de MIVD te voldoen, zoals het ICT-netwerk’, aldus de bewindslieden in een brief aan de Tweede Kamer.

‘Het is de verwachting, dat de locatie Leidschendam begin 2023 door het Rijks vastgoedbedrijf aan de AIVD en de MIVD wordt overgedragen. Hierna worden de ontwerp- en vervolgens de verbouwingswerkzaamheden gestart. Het streven is om dit gebouw uiterlijk in 2025 in gebruik te kunnen nemen. De middelen hiervoor zijn beschikbaar binnen de begrotingen van Binnenlandse Zaken en Defensie’.

In 2021 werd besloten dat de AIVD in Zoetermeer zou blijven, voor de MIVD werd nieuwbouw gepleegd op het terrein van de Frederikkazerne in Den Haag (Van Alkemadelaan). Beide diensten zouden wel nauwer gaan samenwerken.

‘Door de groei van de AIVD en de MIVD vanwege de toekenning van extra middelen in het coalitieakkoord, is het noodzakelijk om eerder dan gepland te voorzien in extra huisvesting. Er is extra permanente huisvesting nodig om deze nieuwste groei volledig te kunnen opvangen’, zo schrijven de twee ministers.

‘Deze extra huisvesting moet bovendien eerder beschikbaar zijn dan de oplevering nieuwbouw Frederikkazerne, die is gepland in 2030, om de nieuwe medewerkers tijdig een plaats te kunnen geven. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de mogelijkheden daarvoor onderzocht. Hiervoor komt de locatie Leidschendam in aanmerking’.

De komst van de inlichtingendiensten naar Leidschendam is een flinke streep door de rekening van de coalitie VVD, GBLV, D66. Die had erop gehoopt dat het gebouw van het Libanon-tribunaal gesloopt zou kunnen worden na het vertrek van die VN-instelling, en dat er ter plekke woningbouw mogelijk zou worden. Bovendien valt te verwachten dat de veiligheidsmaatregelen rondom het gebouw nog verder verscherpt zullen worden.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter