Nieuws
Burgemeester: ‘De seinen staan op rood’

,,De seinen staan op rood bij de schuldenproblematiek. Wij als overheid maken het ook niet altijd makkelijker voor de burger.” Dat heeft burgemeester Jules Bijl gezegd op een bijeenkomst van Arm in Arm Schuldhulpmaatje Leidschendam-Voorburg. De organisatie bestaat tien jaar. De bijeenkomst had als motto ‘Wijzer uit de Schuld’; het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen in financiële problemen.

Carla van de Vlist, directeur Schuldhulpmaatje Nederland, stelde dat het aantal hulpvragen landelijk toeneemt. Zij onderstreept de slogan van SchuldHulpMaatjes ‘Samen lukt ’t’. ,,Naast de geboden hulp van een maatje is de lokale samenwerking belangrijk. De gemeente heeft als taak de schuldenproblematiek aan te pakken en kan een organisatie als SchuldHulpMaatje ondersteunen en in positie brengen.’’

Een Schuldhulpmaatje staat naast de hulpvrager, is onafhankelijk, opgeleid en deskundig en ondersteunt vanuit het hart de medemens. Een maatje komt bij de mensen thuis, trekt met ze op om de financiën weer op orde te krijgen en te houden, gaat met ze mee naar instanties etc. als dat nodig is. Dit kan voor een korte of langere periode zijn.

De verwachting is dat de problematiek omtrent schulden alleen maar groter wordt en dat vele inwoners van Leidschendam-Voorburg hierdoor getroffen worden. Stichting Arm Arm SchuldHulpMaatje Leidschendam-Voorburg roept iedereen op die zelf hulp nodig heeft bij de financiën of die iemand kent die hierbij een maatje kan gebruiken om hulp te zoeken via de site http://www.SchuldHulpMaatje.nl Wilt u maatje worden? U kunt zich via de site opgeven.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter