Nieuws
Kleinschalige woningbouw in Vlietzone

Kleinschalige woningbouw in de Vlietzone moet mogelijk zijn. Dat staat in een advies van het bureau BoschSlabbers dat meewerkte aan het opstellen van Toekomstbeeld Vlietzone. Dat stuk werd onlangs gepresenteerd door Gedeputeerde Jeannette Baljeu. Aan het opstellen van het Toekomstbeeld werkte ook de gemeente Leidschendam-Voorburg mee.

‘De Vlietlijn is van oudsher een ontginningslint en drager van woningbouw en andere functies. Ontwikkelingen zijn altijd gekoppeld aan het lint. De Vliet wordt gekenmerkt door het decor (de bebouwing, met de allure van de vele buitenplaatsen) en doorzichten naar het achterland. Nieuwe ontwikkelingen moeten een relatie hebben met het decor en gebruiken de allure van de buitenplaatsen als inspiratie. De Vlietzone is geschikt voor kleinschalige woonontwikkelingen. Ook tijdelijke huisvesting, in passende, bijzondere woonvormen, behoort tot de mogelijkheid’, zo staat in het advies.

Elders staat bij ‘hoofdpunten wonen en economie’: Ontwikkelingen worden aangepakt passend bij de identiteit van de Vliet (‘Vlietwaardig’); Ontwikkelingen ruimtelijk koppelen aan het lint van de Vliet; Bedrijvigheid in de Vlietzone ligt op afstand van de Vliet, inclusief een strook met woonbebouwing op erven tussen de bedrijven en de Vliet; Allure van historische buitenplaatsen meenemen in nieuwe ontwikkelingen; De ontwikkeling van nieuwe buitenplaatsen langs de Vliet is kansrijk.

De gemeente Den Haag heeft in het verleden diverse malen gehint op woningbouw in de Vlietzone.

Zoals Vlietnieuws al berichtte maakt het Toekomstbeeld de komst van milieubelastende bedrijven naar bedrijfsterrein Westvliet (bij Voorburg) mogelijk. B&W van Leidschendam-Voorburg zijn daar formeel tegen. Het gaat echter om Haags grondgebied.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter