Nieuws
Rattenoverlast: voorkomen is beter dan bestrijden
Ratten zorgen steeds vaker voor overlast in Nederland, helaas ook in onze gemeente. Ze kunnen schade veroorzaken doordat ze knagen aan alles wat ze in hun buurt vinden, zoals telefoonkabels en isolatiemateriaal. Bovendien kan een rat drager zijn van ziektes.

Ratten komen af op warmte en voedsel. In de bebouwde omgeving zitten ratten vaak in kruipruimten, parken en riolen. Het bestrijden van ratten is lastig, het voorkomen ervan is beter. Uw hulp hierbij is onmisbaar, aldus de gemeente.

Enkele tips om overlast van ratten te voorkomen:

  • Bij plekken waar overlast is, kan het helpen om de begroeiing rondom het huis of bedrijfspand zoveel mogelijk open of laag te houden. Met name (hoge) beplanting tegen uw gevel kan namelijk een belangrijke schuilplaats zijn voor ratten. Een kleine open strook tussen de beplanting en uw gevel, die u voorziet van grind, voorkomt dat ratten onder uw woning komen,
  • Gooi huishoudelijk afval en etensresten weg in een afgesloten vuilcontainer of ondergrondse container en zet dit niet ernaast,
  • Ruim diervoeding op. Laat katten- en hondenvoer  niet in een open verpakking in de keuken, op uw balkon of in uw berging staan, maar sluit het goed af,
  • Gooi geen etensresten naar buiten voor de vogels en eendjes. Dit is niet alleen verboden in onze gemeente maar trekt ook ongedierte als ratten en muizen aan.

Vanaf 1 januari 2023 scherpt het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de regelgeving voor knaagdierbeheersing aan; de plaagdierbeheerser dient vanaf dan te werken volgens het IPM-principe. IPM staat voor Integrated Pest Management en is een methode van plaagdierbestrijding gericht op het vermijden van schadelijke bestrijdingsmiddelen: eerst worden alle beschikbare preventieve en niet-chemische maatregelen ingezet. Als allerlaatste stap kan een beroep op chemische middelen worden gedaan. Deze aanpak mag alleen door erkende, gecertificeerde bedrijven worden uitgevoerd.

De regelgeving wordt aangescherpt om 4 redenen:

  1. Het beperken van het gebruik van chemische middelen,
  2. Het bevorderen van duurzame knaagdierbeheersing waarbij de nadruk ligt op preventie,
  3. Het verbieden van giftige middelen tijdens monitoring,
  4. IPM moet de basis zijn van elk plan van aanpak om knaagdieren te bestrijden.

De gemeente bestrijdt alleen ratten op gemeentegrond, dus niet bij u thuis of in de tuin. Zij schakelt daar plaagdierbestrijder Rentokil voor in. Heeft u een rat of meerdere ratten gezien in de openbare ruimte, meld dat dan bij de gemeente. Dat kan via www.lv.nl/probleem-melden of door te bellen naar 14 070. Heeft u last van ratten in uw eigen huis of tuin, schakel dan zelf een bestrijder in. Adresgegevens vindt u op internet.

Meer tips om rattenoverlast te voorkomen en meer informatie over de aangescherpte regelgeving (IMP), leest u op de website van Rentokil (de gemeentelijke plaagdierbestrijder).

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter