Nieuws
Ernstige bodemvervuiling

In de Voorburgse Bucaillestraat is sprake van een ernstige bodemvervuiling. Deze bevindt zich langs de gevel tussen nummer 2 (Sportclub Exercise) en de doorgang naast restaurant Rose Garden. De bodem is hier sterk vervuild met PCB, een chemische verbinding. Er zijn ook zware metalen en PAK (ook een chemische verbinding) in de bodem aangetroffen.

De vervuiling ligt onder de stoep. Er is geen onaanvaardbaar risico voor mens, ecosysteem of op verspreiding in de bodem. Ter plekke moet echter gegraven worden door nieuwe elektra. Daarbij moet de vervuilde grond worden opgegraven en vervangen worden door schone grond.

De graafwerkzaamheden omvatten een strook van 55 meter lengte en 1 meter breedte. De graafdiepte is 1,5 meter. In totaal komt zo 80 kubieke meter grond vrij. Daarvan is 27 kubieke meter vervuild.

Volgens de Omgevingsdienst Haaglanden kan afgezien worden van een spoedsanering aangezien de vervuiling zich nu onder de stoep bevindt. Wanneer de werken starten is nog onbekend. (illustratieve foto)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter