Nieuws
Nieuwe lagere parkeernormen

Wethouder Jeffrey Keus komt begin komend jaar met nieuwe, lagere parkeernormen voor nieuwbouwprojecten, bouwprojecten die een wijziging van het bestemmingsplan vergen en bij ontwikkelingen waar in bestaande gebouwen nieuwe functies worden gevestigd. Door de nieuwe normen is er minder ruimte nodig voor parkeerplaatsen. Dus is er meer plek voor groen en andere gewenste functies, aldus de wethouder in een brief aan de gemeenteraad.

De ambtenaren zijn al begonnen met het voorbereiden van de nieuwe normen. Keus kondigt verder een ‘meeting’ aan met belanghebbenden zoals projectontwikkelaars, aannemers, woningcorporaties, aanbieders van mobiliteitsdiensten (bijvoorbeeld van deelmobiliteit) en gemeenteraadsleden. De uitkomsten van dat beraad worden in een Nota parkeernormen verwerkt. De Nota wordt vervolgens vrijgegeven voor inspraak. Begin april stellen B&W de Nota vast. In mei zou de gemeenteraad dan moeten oordelen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter