Nieuws
Grondverkopen voor woningbouw De Star Leidschendam

De gemeente gaat gronden verkopen om woningbouw aan De Star in Leidschendam mogelijk te maken. Het gaat om de terreinen van de Voorburgse rugbyclub VRC en Golfpark De Star. In 2021 sloten ontwikkelaar WDevelop b.v., woningcorporatie WoonInvest en de gemeente al een Intentieovereenkomst over de woningbouw.

WDevelop gaat ter plekke 33 woningen en 3 appartementen bouwen; WoonInvest 109 sociale huurwoningen waaronder 87 appartementen. Met WDevelop heeft de gemeente een deal gemaakt. WDevelop verkoopt grond aan de gemeente (25 procent van het plangebied) waarna de gemeente weer grond aan de ontwikkelaar verkoopt. Daarnaast verkoopt de gemeente grond aan WoonInvest.

Alle transacties vinden plaats onder marktconforme voorwaarden en tegen marktconforme prijzen, aldus de gemeente. Er is tot onderhandse verkoop besloten omdat het bouwplan niet gerealiseerd kan worden zonder inbreng van de gronden van WDevelop. Wat de grondverkoop aan WoonInvest betreft is er afstemming geweest met de andere woningcorporatie die in de gemeente actief is, Vidomes. Die had geen belangstelling. De bouw van sociale woningen dient bovendien het publiek belang.

Wie toch bezwaar heeft tegen de transacties kan voor 12 januari 2023 een email te sturen naar grondzaken@leidschendam-voorburg.nl

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter