Nieuws
Nieuw beleid verkeersveiligheid

Wethouder Jeffrey Keus werkt aan een nieuw beleid inzake verkeersveiligheid. Samen met inwoners en gemeenteraad wil hij risicoplekken in de gemeente inventariseren en per plek maatregelen bepalen. Middels een actie- en uitvoeringsplan moeten die dan uitgevoerd gaan worden.

Bij het nieuwe beleid gaat de wethouder uit van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 dat het kabinet in 2018 uitbracht, en een risicoanalyse/uitvoeringsagenda die de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) op basis daarvan in 2019 opstelde.

Het nieuwe beleid is gebaseerd op risico. Met andere woorden: de kans op een ongeluk. Daarnaast speelt ook het gevoel een rol: welke plekken vinden inwoners onveilig. Keus geeft aan de vorm, de functie en het gebruik van een weg op elkaar te willen afstemmen. Zo moet een weg met een maximum snelheid van 50 kilometer per uur een vrij liggend fietspad hebben; een weg waar de maximum snelheid 30 is, een opbouw waardoor de automobilist zijn snelheid wel moet minderen.

In het plan van het kabinet staan 9 beleidsthema’s: Veilige infrastructuur; samenstelling verkeer; technologische ontwikkelingen; kwetsbare verkeersdeelnemers; onervaren verkeersdeelnemers; rijden onder invloed; snelheid in het verkeer; afleiding in het verkeer; verkeersovertreders.

Voor het overleg met de gemeenteraad bundelt Keus die in 3 blokken: verkeerssysteem gerelateerd (infrastructuur / risicoplekken volgens inwoners); risicogroepen (kwetsbare verkeersdeelnemers, onervaren deelnemers, voetgangers, fietsers, bromfietsers, motorvoertuigen); gedrag zoals rijden onder invloed, snelheid in het verkeer, afleiding, verkeersovertreders.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter