Nieuws
Bedrijfsverzamelgebouw mag blijven

Het bedrijfsverzamelgebouw Vlietweg 14-15/Overgoo 1 mag nog vijf jaar op die plek blijven functioneren. B&W hebben daar toestemming voor gegevens ondanks plannen voor een herontwikkeling van het gebied en de bouw van bijna 800 woningen.

B&W motiveren hun beslissing aldus:

= Er zijn geen stedenbouwkundige bezwaren tegen het tijdelijk toevoegen van maatschappelijke functies en licht-bedrijfsmatige activiteiten. Er zijn wel inhoudelijke bezwaren om een zelfstandige horecafunctie toe te voegen in het gebouw. Echter tegen het vestigen in het gebouw van een kantine, respectievelijk ondersteunende restauratieve voorzieningen ten behoeve van de gebruikers en/of bezoekers van het gebouw zijn geen bezwaren,

= Er zijn geen bezwaren tegen het toevoegen van de functie daar het parkeren plaatsvindt op eigen terrein. In totaal beschikt het gebouw over circa 120 parkeerplaatsen op eigen terrein, hetgeen toereikend is,

= Er zijn geen economische bezwaren om mee te werken aan het tijdelijk toevoegen van de functie maatschappelijk en licht bedrijfsmatige activiteiten. Het bedrijventerrein Overgoo is een herontwikkelingslocatie. In de nabije toekomst wordt dit bedrijventerrein getransformeerd naar een mix van wonen/werken. Het is dan ook goed om in de tussentijd het gebied levendig te houden en zo leegstand en daardoor verloedering / achteruitgang van panden en het gebied tegen te gaan.

‘Gezien de tijdelijkheid en het feit dat de aanvraag geen onomkeerbare situatie teweeg brengt vinden wij de activiteit dan ook niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening’, aldus B&W. Over de start van de herontwikkeling van het gebied wordt niets gemeld.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter