Nieuws
Opvang asielzoekers schiet tekort

De gemeenten in Zuid-Holland hebben dit jaar 1800 extra plekken gerealiseerd voor de opvang van asielzoekers. Dat hadden en 9000 moeten zijn. Voor komend jaar staat de taakstelling op ruim 16.000 plekken.

Dat hebben Gedeputeerde Staten (GS) bekend gemaakt naar aanleiding van de ontwerp Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvang die per 1 februari 2023 in werking moet treden. De wet verplicht gemeente opvang van asielzoekers mogelijk te maken.

GS geven aan moeite met de wet te hebben gezien de beperkte ruimtelijke capaciteit in de provincie, de mate van verstedelijking, de druk op de sociale woningmarkt en de mate waarin de provincie al statushouders (asielzoekers die mogen blijven) opvangt.

Tussen 1 juli en 12 december hebben de gemeenten in Zuid-Holland 3504 statushouders gehuisvest; 20 procent meer dan de taakstelling. Daardoor is ook een deel van een aanvullende taakstelling (1388 statushouders opvangen) gerealiseerd.

Van de 52 gemeenten in de provincie behaalden er 42 de taakstelling; 12 gingen daar over heen. Bij de gemeenten die het niet lukte aan de verplichtingen te voldoen is Leidschendam-Voorburg. Het provinciaal bestuur heeft al eerder met ingrijpen gedreigd. Vlietnieuws berichtte daar op 12 oktober over.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter