Nieuws
Opwinding over ‘jacht op hondenbezitter’

Het bericht ‘Jacht op hondenbezitters geopend’ dat Vlietnieuws gisteren publiceerde, heeft tot felle reacties op social media geleid. In het bericht werd gewag gemaakt van Bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) die het gemunt hebben op inwoners wier hond los loopt. Ook werd gemeld dat het aantal gebieden waar die viervoeter los mag lopen, is verminderd. Er werd een relatie gelegd tussen het optreden van de BOA’s en het afschaffen van de hondenbelasting. Een woordvoerster van de gemeente ontkende in alle toonaarden.

‘Het nieuwe melkkoetje voor geld in het laadje. Zo blij dat we hier weg zijn’, luidde een reactie. Een andere: ‘Wat raar dat er in park Vreugd en Rust (Voorburg, red.) vooral in de vooravond geen BOA te zien is in de jeugd aan te spreken. Of wordt dat te eng voor ze’. Nog één: ‘Laat ze maar eens in het Prinsenhofpark komen, daar lopen ze allemaal los waar het niet mag’.

‘Als mensen niet snappen dat het een zorgelijke en absurde ontwikkeling is dat er in den lande duizenden BOA’s bijkomen, terwijl er tegelijkertijd geen hand aan het bed, geen onderwijzer voor de klas enz. enz. enz. bijkomt… Tsja… Zorgelijk’, was een verder commentaar. ‘Nou het is niet te geloven. Eerst wordt er medegedeeld van dat kut hek in Sytwendepark. Daar zijn sinds die tijd alleen maar meer hondengevechten omdat het ren gebied veel te klein is. Nu nog ontkennen dat de BOA’s niet extra controleren nou echt wel. Maar inderdaad bekeuringen meer dan kan de hondenbelasting er vanaf’.

De woordvoerster van de gemeente verwees daar de Algemene plaatselijke verordening (APV). Daarin staat dit over het aangelijnd moeten hebben van de hond:

Artikel 2:57 Loslopende honden

1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:

a. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte openbare sport of speelplaats, voedselbosjes, Vogelplas Starrevaart of op een andere door het college aangewezen plaats;

b. binnen de bebouwde kom op een openbare plaats en buiten de bebouwde kom in recreatiegebieden Vlietland en Nieuwe Driemanspolder als die hond niet is aangelijnd.

2. Het verbod in het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van toepassing op door het college van  B&W aangewezen plaatsen.

3. De verboden in het eerste lid aanhef en onder a en b zijn niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond:

a. die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden; of

b. die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond of sociale hulphond.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter