Nieuws
Vragen CDA over flexwoningen

Eind november maakten B&W bekend dat er op een aantal plekken flexwoningen konden komen: Sonnenburghlaan Voorburg, Zusterdijk 18 Stompwijk, Van Santhorststraat 3 Stompwijk, de Oude Trambaan 51 Leidschendam, De Tol 32A Leidschendam. Tezamen goed voor zo’n 237 woningen. Nu heeft CDA-fractieleider in de gemeenteraad, Ron van Duffelen, daar vragen over gesteld:

= Op basis van welke criteria en afwegingen zijn genoemde locaties geselecteerd,

= In welke mate is daarbij gekeken naar sociale cohesie van de betreffende wijken en de druk op sociale voorzieningen,

= Wat is het exacte terrein/kavel waarop wordt overwogen flexwonen mogelijk te maken? Kunt u dit inzichtelijk maken (liefst met een tekening/plattegrond) per locatie,

= Wat zijn de beoogde doelgroepen van flexwonen per locatie,

= Wat is de beoogde gemiddelde woninggrootte per locatie,

= Voor welke locaties is een wijziging van het bestemmingsplan nodig,

= Wat is de maximale exploitatietermijn van de flexwoningen per locatie,

= Welke stappen zijn er tot op heden genomen met de woningcorporaties,

= Wanneer worden er bindende afspraken gemaakt met samenwerkingspartijen en wat houden deze afspraken in,

= Wat is de rol van omwonenden in aanloop naar het maken van bindende afspraken met partijen,

= Hoe ziet het participatietraject met (direct) omwonenden eruit voor het vervolgtraject?

 

Kort nadat B&W hadden aangegeven waar de flexwoningen konden komen berichtte verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer de gemeenteraad dat haalbaarheid van de flexwoningen op genoemde plekken ‘hoogst onzeker’ was. Er waren nog geen financiële berekeningen gemaakt en subsidies van rijksoverheid en provincie noemde de wethouder essentieel voor het doorgaan ervan.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter