Nieuws
Gemeente gaat vrijuit

De Autoriteit persoonsgegevens (AP) pakt de gemeente niet aan wegens wifi-tracking die tot 31 maart 2020 in het Huygenskwartier Voorburg bestond. De signalen van mobiele telefoons die bezoekers van het gebied gebruikten werden, zonder dat zij dat wisten, geregistreerd. Volgens de Functionaris gegevensbescherming (FG) was daarbij sprake van een overtreding van de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Volgens de AP heeft de FG haar bevindingen alleen mondeling doorgegeven aan de destijds verantwoordelijke wethouder. Ze zijn niet schriftelijk vastgelegd. De AP stelt dat ‘niet afdoende aannemelijk is geworden’ dat de gemeente met de wifi-tracking in strijd heeft gehandeld met de AVG. De AP spreekt verder over ‘een vermeende overtreding’ van de AVG.

De AP was door een inwoner van Voorburg ingeschakeld. Die diende een klacht in over de handelwijze van de gemeente. De zaak kwam eind 2019 aan het licht. Toen bleek dat de gemeente met het bureau RMC een contract had gesloten voor de wifi-tracking. Met de tracking wilde de gemeente informatie krijgen over het aantal bezoekers van het winkelgebied Huygenskwartier, hun verblijfstijd en -plaatsen.

Volgens de gemeente werd het contract met RMC gesloten voordat de AVG in werking trad (25 mei 2018). Het doel was ook niet om persoonsgegevens te verzamelen. Of RMC niet toch persoonsgegevens heeft opgeslagen, staat niet vast. Dat kan echter niet de gemeente verweten worden, aldus het verweer. Om het zekere voor het onzekere te nemen werd het contract met RMC desalniettemin per 31 maart 2020 beëindigd. De gemeente maakt sindsdien geen gebruik meer van wifi-tracking.

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter