Nieuws
Geld voor flexwoningen

De gemeente heeft van het kabinet 610.410 euro toegewezen gekregen voor het realiseren van flexwoningen. Bij de flexwoningen moet het gaan om verplaatsbare huurwoningen die minstens tien jaar gebruikt worden. De woningen moeten voor minimaal 30 procent bewoond worden door ontheemden en statushouders (asielzoekers die mogen blijven). De rijksbijdrage is nodig om het project te kunnen realiseren. De gemeente kreeg het geld op basis van de Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen die op 15 december in werking trad. Vorige maand lieten B&W weten vier lokaties voor flexwoningen op het oog te hebben. Het ging daarbij om bijna 240 van die woningen. Tegelijk liet verantwoodelijk wethouder Bianca Bremer echter weten dat de komst van de woningen onzeker was. Zij noemde financiële steun van het rijk en de provincie Zuid-Holland essentieel voor het doorgaan van de plannen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter