Nieuws
Nieuw onderzoek jongerenflat Vlietweg Leidschendam

Wibaut Projectontwikkeling gaat bezien of 24 parkeerplekken die gedacht waren bij de bouw van een jongerenflat Vlietweg 3 Leidschendam, elders in de omgeving kunnen worden aangelegd. Daardoor zou de jongerenflat met 140 wooneenheden zelf kleiner kunnen worden. Daarmee zou tegemoet gekomen kunnen worden aan bezwaren van omwonenden die het gebouw te massaal vinden.

Wibaut heeft de intenties bekend gemaakt in een bericht aan omwonenden. De parkeerplaatsen zouden op Vlietweg 2 kunnen komen. Dat is een stuk gemeentegrond. De bodem is echter vervuild. Het opruimen daarvan kost minstens 250.000 euro. Desondanks wil Wibaut deze optie nader onderzoeken.

De jongerenflat is bedoeld voor jongeren die de grootste moeite hebben om een betaalbare woning te vinden. Het huidige plan voor de locatie Vlietweg 3 bestaat uit een gebouw van 4 bouwlagen en een vijfde laag met setback (terugliggende bebouwing ten opzichte van de gevel). ‘Onder de huidige marktomstandigheden is dit volume een ondergrens voor een haalbare businesscase. Dit betekent dat er weinig ruimte is om het gebouw te verkleinen’, aldus Wibaut.

Er is bekeken of de hele flat verplaatst zou kunnen worden naar bedrijfsterrein Overgoo. ‘Wij denken dat Overgoo op zich een goede locatie is. Dat zou een groter gebouw kunnen zijn wat de haalbaarheid ten goede zou komen. Wat ons betreft verkeert Overgoo echter nog te veel in een beginfase en is de planning te onzeker. Te onzeker in ieder geval voor ons als ontwikkelaar en zeker ook voor de bijna 2000 jongeren die zich hebben aangemeld’, stelt Wibaut.

Bij het verkleinen van de gedachte flat Vlietweg 3 gelden een aantal uitgangspunten: de huuropbrengst moet voldoende zijn om het project haalbaar te maken (sluitende businesscase); de gemeente wil dat naast ‘wonen’ ook ‘werken een plek krijgt; de gemeente wil dat parkeerplaatsen binnen het plangebied komen.

= Minder woningen: Met minder woningen en dus minder huuropbrengsten zal het project niet haalbaar zijn,

= Geen bedrijfsruimten: Het weglaten van de bedrijfsfunctie in het ontwerp zou het gebouw kleiner kunnen maken. De gemeente eist behoud van het onderdeel ‘werken’. De optie om een gebouw te realiseren zonder ruimte voor werken vervalt daarmee,

= Parkeren elders: Onder het gebouw zijn 24 parkeerplekken voorzien. Als we deze parkeerplaatsen ergens anders kunnen realiseren, kan het gebouw kleiner worden.

Wibaut: ‘Gezien bovenstaande blijft optie parkeren elders over als denkrichting voor het doen van aanpassingen aan het gebouw. In de openbare ruimte is weinig tot geen plek voor extra parkeerplekken. Het gemeentelijk beleid is om de parkeerbehoefte van een ontwikkeling zoveel mogelijk binnen het eigen plangebied op te lossen. Daarom is gekeken naar de mogelijkheid om aanvullende grond in de omgeving te verwerven, waaronder de grond rondom de loods op Vlietweg 2’.

‘Dit terrein van 1400 vierkante meter is in eigendom van de gemeente. Het is vervuilde grond, afgedekt met een leeflaag. Om dit terrein geschikt te maken voor parkeerplaatsen moet de vervuilde grond worden verwijderd. Dit kost circa € 250.000 exclusief btw. Ondanks de hoge kosten willen wij dit graag verder onderzoeken. Zo willen we kijken of er bijvoorbeeld subsidie voor de sanering te vinden is. Wij realiseren ons dat de uitkomsten zoals gepresenteerd in deze brief niet voor iedereen een bevredigend resultaat oplevert. Wel hopen we met een creatieve oplossing mogelijkheden te vinden voor aanpassing van het plan’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter