Nieuws
Herinrichting Veursestraatweg

B&W gaan de Veursestraatweg tussen de kruising met de Noordsingel en de gemeentegrens met Voorschoten opnieuw inrichten. De maximum snelheid gaat naar 50 kilometer per uur (nu 80) en er komen aansluitingen naar de in de omgeving te bouwen 555 nieuwe woningen. De grens van de bebouwde kom wordt ook verlegd naar de gemeentegrens met Voorschoten.

Dat heeft wethouder Jeffrey Keus bekend gemaakt. De bestuurder vraagt de gemeenteraad in te stemmen met een krediet van 250.000 euro voor verkeers- en milieuonderzoek alsmede een milieu effect rapportage (MER), de begeleiding van het plan door een projectleider en ambtenaren alsmede het laten maken van een ontwerp voor de nieuwe weg.

De Veursestraatweg is sinds 2018 eigendom van de gemeente. Daarvoor was het een provinciale weg. De kosten van herinrichting werd in 2020 berekend op 4 miljoen euro. Voor de aansluitingen naar de omgeving nog eens 0,55 miljoen euro. Er is destijds ook al een ontwerp gemaakt. Wat daarmee is gebeurd is onbekend.

Keus stelt dat de weg door de herinrichting veiliger moet worden. Tegelijk dient de bereikbaarheid verbeterd te worden. Door de lagere maximum snelheid ontstaat een milieuvoordeel.

Er wordt nu gestart met een verkeerskundig onderzoek waarbij ook aantallen auto’s worden geteld. Het milieuonderzoek richt zich vooral op geluidoverlast en luchtvervuiling. Bij de MER-beoordeling wordt ook Leidschendam-Noord bekeken: het gebied tussen Veursestraatweg, Noordheylaan, spoorbaan en Prinsensingel.

Bij het hele project wil Keus omwonenden en andere belanghebbenden betrekken.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter