Nieuws
Nieuwe woonwijk Stompwijk

WDevelop wil een nieuwe woonwijk in Stompwijk gaan ontwikkelen tussen de Veenpoldersweg en de Dr. van Noortstraat, in de Westeinderpolder. De wijk zou veel groen in de vorm van een landschapspark moeten krijgen. De bouwontwikkeling zou in 2025 kunnen starten, de bouw zelf 12 tot 18 maanden later. De plannen zijn recent met inwoners van Stompwijk besproken. Er wordt nu een klankbordgroep geformeerd voor verder beraad. Het groen zou moeten komen tussen de huizen aan de Dr. van Noortstraat en de nieuwe bebouwing, dan wel langs de Veenpoldersweg. Als gedachte woningen zijn ééngezinswoningen in een rijtje dan wel blok genoemd alsmede appartementen in een flat van hoogstens drie bouwlagen en met een plat dak.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter